Kastély, Kúria, Kastélyszálloda, Vár, Templom, Műemlék, Utazás - Egresi János (2006-2021. HUNGARY)

Magyar English DeutschKapcsolat:

e-mail

A portál magán portál, magán véleményt tartalmaz!
Jogi nyilatkozat


Látogatottsági statisztikák
www.kastélyok.hu
2006.05.21 óta


www.kastélyok.hu
2015.03.04 óta


Mutassa be települése értékeit grafikus látványtérképpel!Barangolások Európában Határok nélkül (Egresi János)


Kastélyok Magyarországon

Kiemelt kategoriák
( Magyarország )

- Kastélyszálloda
- Kastély
- Vadászház
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Étterem
- Pincészet
- Panziół
- Utazás (Travel)


( Ausztria )

- Kastély
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Panzió
- Utazás (Travel)

Ennek a lapnak a megtekintés száma: 165Beniczky kúria (Veres Pélné kúria)

Kategória Kúria , Kastély , Rendezvény

Kép album megtekintése

Cím 2688 Vanyarc
GPS koordináta N 47.820037,E 19.45561
Régiół Észak-Magyarország
Megye Nógrád

Internet:

https://www.facebook.com/Beniczky-Kastély-108730458468121

e-mail:

beniczky.kastely@gmail.com

Telefon:

Megjegyzés:

Külső Fő-LINK (Facebook oldal itt nézhető meg)
Összeállította Ă©s fényképezte: Egresi János - Felvitel dátuma: 2022-04-27 - Látogatás dátuma: 2022-04-30 - Utolsó módosítás: 2022-04-27Beniczei, micsinyei és pribóczi Beniczky Hermin 1815. december 13-án született Nógrád vármegyében, a Terbeléd (ma Trebelovce, Szlovákia) melletti Lázi-pusztán. Apja az Árpád-korig tudta visszavezetni a családfáját, svéd származású édesanyja is igen művelt, nemesi családból származó asszony volt.

Apját egyéves korában vesztette el, anyja ezután három gyermekével Budára költözött, ahol egyik alapítója lett a Budai Jóltevő Asszonyi Egyesületnek. Anyja áldozatául esett az 1831. évi kolerajárványnak, a teljes árvaságra jutott Hermin ezután nagyapjánál, a tótgyörki kastélyban nevelkedett. Saját akaratából tanult, sokat olvasott, érdekelte a kultúra, a földrajz, a történelem, a politika, az irodalom, a művészetek. Huszonnégy évesen ment feleségül Veres Pálhoz, Nógrád vármegye főjegyzőjéhez, akivel Vanyarcon telepedtek le. Hermin az 1850-es évekig kizárólag családjának és egyetlen lánya, Szilárda nevelésének élt. Mivel lánygyermekeket nevelő iskola akkoriban nem létezett Magyarországon, tanárokat fogadott lánya mellé.

Az 1840-es évek végétől szoros barátság fűzte Madách Imréhez, ezért háborította fel mélységesen, amikor elolvasta az író 1864-es akadémiai székfoglalóját, mely A nőkről, különösen esztétikai szempontból címet viselte.
Előbb Madáchnak írott levelében kelt a nők védelmére, majd elhatározta, hogy a nyilvánosság elé lép, és mozgalmat indít a felsőbb nőnevelés érdekében. Hatalmas ambícióval látott munkához, s bár kezdeményezése mögött valóságos társadalmi igény állt, terveit nem volt könnyű elfogadtatnia. Még a liberális Eötvös József sem támogatta, csak Deák Ferenc állt ki mellette. Veres Pálné Felhívás a nőkhöz című kiáltványát 1865. október 28-án közölte Jókai lapja, a Hon, majd újabb felhívást írt Buzdító szózat címmel.

1868. március 23-án adományokból megalakult az Országos Nőképző Egyesület, melynek elnöke Veresné, alelnöke pedig Teleki Sándorné lett.
A következő évben, 1869. október 17-én az Ország úton (a mai Múzeum körúton) megnyílt az első magyar felsőbb leányiskola, amely a nők szellemi fejlődését, a magasabb ismeretek megszerzésének lehetőségét tűzte ki célul. A tantervet Veres Pálné készítette, az intézménynek a nagy tekintélyű irodalomkritikus, Gyulai Pál volt az igazgatója, a tanulókat főként óradíjas gimnáziumi tanárok oktatták.

Az 1870-es évek elején a felsőbb leányiskola már internátussal is rendelkezett. Megindult a négyosztályos alsóbb népiskolai oktatás is, és 1873-ban Trefort Ágoston kultuszminiszter támogatásával a népiskolai és a felsőbb leányiskolai szint közé beillesztették a polgári iskolai képzést. Jól szemlélteti a Nőképző Egyesület hírnevét, hogy Erzsébet királyné három alkalommal is meglátogatta az intézetet. Az 1890-es évek elejére az Országos Nőképző Egyesület tanintézetében a felsőbb leányiskolai képzést négy évfolyamossá alakították át, amivel lehetővé vált a nevelőnői vagy tanítónői oklevél megszerzése. 1881-ben a tanintézet a belvárosi Zöldfa utcába költözött, ahol a 11 osztályterem mellett ének-, rajz- és tornaterem, valamint játszótér és korcsolyapálya is helyet kapott.

Veres Pálné bokros elfoglaltságai mellett tavasztól őszig Vanyarcon igazgatta a férje halála után rámaradt gazdaságot, télen a fővárosban élénk társadalmi életet élt, lánya szalonjában fogadta a szellemi élet kiválóságait, Jókai Mórt, Gyulai Pált, Mikszáth Kálmánt, Vámbéry Ármint. Az Országos Nőképző Egyesület elnök asszonyaként hetvenhat éves koráig irányította mindenre kiterjedően a szervezetet, visszavonulásra egészségi állapota miatt kényszerült.

Nyolcvanéves korában, 1895. szeptember 28-án halt meg Váchartyánban. Az egykori felsőbb leányiskolát az utókor az alapítóról nevezte el, a budapesti Veres Pálné Gimnázium ma is ugyanazon a helyen található, a Zöldfa utca nevét 1905-ben változtatták Veres Pálné utcára. A magyarországi nőmozgalom jeles alakjának emlékét szobor (Kiss György, 1906) is őrzi, melyet az Erzsébet téren, majd később a Veres Pálné utcában helyeztek el.

----------

A jelenlegi tulajdonosa, ez év elején vásárolta, már ebben a felújított állapotban volt, berendezve. A hasznosítás célja: bérbeadás. Alkalmas társaságoknak, családoknak találkozók, rendezvények tartására. Terv szerint az egész épület vehető bérbe.
Az épület maga egy "családi ház" kastélyos belsővel, 4 szoba (12 személyre), 2 fürdőszoba, konyha és társalgó(k).
A Vanyarc, Veres Pál Polgári Egyesület - hivatalos oldal
A Veres Pál Polgári Egyesület 2010. december 1-én alakult Vanyarcon
Az Egyesület névadója Veres Pál (1815-1886) Nógrád megye volt alispánja, országgyűlési képviselő. Hitvese Beniczky Hermin, aki a Magyar Nőnevelés neves úttörője. Mindketten a polgári haladó eszmeiség kiemelkedő személyiségei voltak.
Névválasztásunk tudatos volt, amely egyben tükrözi értékeinket és hitvallásunkat is. Ez nem mindenki tetszését nyerte el, de megfogadtuk Széchenyi gondolatait:
“ Azokból a kövekből melyeket utunkba gördítettek, sikerült lépcsőket építenünk…”


Újjáépítés vagy kutyatemető? (A vanyarci Beniczky kúria ...)
"A Veres Pál Polgári Egyesület kiemelt figyelmet kíván fordítani a Veres család történetével, ennek keretében főleg levéltári dokumentumok alapján szeretnénk kideríteni, hogy a Vanyarci Beniczky kúria miért semmisült meg, miért lett a falu szemétlerakója. A dokumentumfilmben a kúria jelenlegi tulajdonosa is megszólal. A teljes film hamarosan megtekinthető."

Pusztulásnak indult állapotát megörökítő képalbum

Külsõ hivatkozások:


Az oldalt megnézők hozzászólásai

www.kastlyok.hu  * Start  *